Szybkość dostępu do informacji jest sprawą niezwykle ważną, dotyczy ona zarówno użytkownika zajmującego się sprzedażą, jak również całego kierownictwa działu sprzedaży. Dla każdego pracownika zajmującego się sprzedażą, istotnym elementem jest łatwy i szybki dostęp do historii korespondencji, jak również śledzenie tychże interakcji, w tym również ofert, umów, zleceń, czy ofert. Dostęp do szczegółowych informacji pozwala świadczyć wysokie standardy usług.

Dostęp do informacji w dziale kierowniczym ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego działanie przedsiębiorstwa. Różnego rodzaju dane, w tym zestawienia analityczne muszą być dostępne "od zaraz" i zawierać wszystkie potrzebne informacje. Oprogramowanie CRM potrafią umieszczać informacje i wyniki analiz w odpowiednim kontekście, aby ułatwić w podejmowaniu właściwych decyzji.

Wszystkie dane widoczne są w pulpicie nawigacyjnym, aktualizowane w czasie rzeczywistym. W każdym czasie mamy dostęp do aktualnych raportów, czy wyników analitycznych. Wszystkie dane można w sposób swobodny filtrować, aby jeszcze bardziej dostosować system informatyczny do potrzeb klienta.