System CRM

Kompleksowe narzędzie do zarządzania klientami

1.0
Sprzedaż
Idealne narzędzie wpsierające proces sprzedaży
2.0
Relacje
Ułatwia relacje z klientami. Porządkuje, planuje i rozwiązuje problemy z komunikacją
3.0
Elastyczny
Narzędzie jest dopasowane do każdego rodzaju i charakteru firmy. Jego możliwości na najwyższym poziomie dla każdego.

Home

W obecnej gospodarce informacyjnej, przedsiębiorstwa posiadają nieograniczone możliwości gromadzenia informacji o klientach, głównie dzięki takim systemom jak CRM oraz ERP. Ale jakie kroki mogą podjąć aby rozłożyć je na czynniki pierwsze?

,

1.       Wiedza, gdzie znajdują się dane klienta

\r\n

Wiele przedsiębiorstw dysponuje ogromnym budżetem na gromadzenie informacji o klientach. Problem polega jednak na tym, że wiedza ta nie przekłada się na realne zyski dla firmy. Większość przedsiębiorstw nie wykorzystuje informacji w sposób należyty. Nie popełnij więc tego błędu, zapamiętaj, że najważniejsza dla każdego przedsiębiorstwa jest sprzedaż.

2.       Wiedza, które z poszczególnych aspektów będą kluczowe

Wiedza, gdzie najbardziej kompletne i aktualne dane to już połowa sukcesu. Zazwyczaj jednak większość z tych danych jest porozrzucana w systemie. Przykładem może być system ERP jako podstawowa baza dla danych finansowych, ale dane te nie pokrywają się w codziennych relacjach sprzedawców. System CRM jest idealnym rozwiązaniem dla codziennej aktualizacji danych finansowych, sprzedażowych.

3.       Wybór właściwej platformy

Aby osiągnąć pojedynczy widok klienta należy zastanowić się nad platformą i wybrać tą najbardziej optymalną. Główny wybór skupia się czy system będzie na lokalnych systemach czy w chmurze? Innym problemem jest ogrom danych, które każdego dnia będą musiały przepływać pomiędzy poszczególnymi jednostkami. Media społecznościowe obecnie odgrywają ważną rolę w wizerunku przedsiębiorstwa, również w systemach sprzedażowych, komunikacji z klientem. Integracją z takimi portalami jest jaka najbardziej wskazana.  Ostatnim ale równie bardzo ważnym elementem jest bezpieczeństwo przesyłania oraz przechowywania danych.

\r\n

4.       Synchronizacja danych z systemami biznesowymi

Wybrany system informatyczny powinien być łatwy w konfiguracji, a także potrafi dostosować się do zmian wynikłych z rozwoju przedsiębiorstwa. Poszukiwać rozwiązań, które są zsynchronizowane z innymi aplikacjami biznesowymi.

\r\n

5.       Uwaga na duplikaty

Jedną z najczęstszych i największych pułapek jest powielanie użytkowników. Edycja w nazwach i danych kontaktowych może powodować tworzenie duplikatów podczas rutynowych kontroli.

6.       Dane są aktualne i kompletne

Upewnij się, że wszystkie dostarczane do systemu dane są kompletne i w miarę aktualne. Korzystaj z pluginów, które uaktualniają stare dane tymi najnowszymi. Dane dodatkowo winny być dopasowane do konkretnej kategorii we właściwym miejscu.

7.       Nie bagatelizować problemów

Bardzo często problemy zastanie w systemie są bagatelizowane i tylko powierzchownie rozwiązywane. Również podobna sytuacja ma się z problemami od klientów, które są rozwiązywane po macoszemu. Należy odnaleźć źródło problemu i tam go rozwiązać.